Västsvensk Butikskontroll AB

Partners

Vi sammarbetar med ett stort antal partners.


Rekommendationer

"Vi tycker att de är de klart bästa civila väktarna. Väldigt vaksamma och griper många tjuvar. Vi är väldigt nöjda med vad VBK presterar."
-Butikschef i en av butikerna